Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa

verleent structurele hulp in Oost-Europa op zowel sociaal als medisch gebied

Ontdek alles over onze stichting

Wij zijn de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, SMHO. De stichting verleent structurele hulp in Oost-Europa. Dat doen we op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen. Al bijna 30 jaar lang!

SMHO is een stichting bestaande uit mensen die, puur op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van de stichting en dus geen vergoeding krijgen voor hun diensten. Op die manier kunnen we alle financiële middelen volledig benutten voor onze goede doelen.

CBF

SMHO heeft het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen.
Meer over ons CBF-certificaat vindt u hier >>

ANBI

SMHO is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dat betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.
Voor de vereiste gegevens voor de belastingdienst zie hier >>

De netto-opbrengst per kilo voor ingezamelde kleding ten behoeve van het goede doel ligt bij SMHO ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde.

Werkbezoeken

SMHO legt regelmatig werkbezoeken af aan haar projecten. Meer over onze recente bezoeken leest u in het menu bovenaan bij Nieuws >>

Het doel van deze bezoeken is:

  • Het controleren van de projecten die door de stichting worden gefinancierd
  • Het voorbereiden van nieuwe projecten
  • Het leggen van contacten met lokale en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken
  • Het controleren van het gebruik van de geleverde apparatuur en goederen

Onze projecten

Samen zorgen voor een beter Oost-Europa

Bekijk hier meer over de meest actuele projecten van de stichting. Met een team vol goedwillige vrijwilligers zetten we onze hulpverlening krachtig voort.

SMHO projecten 2019
januari 19, 2020

Schenking speelgoed aan onderwijs Vatra Dornei

Kinderen in Roemenië (Vatra) ontvangen van een school in Nuth in samenwerking met SMHO de kerstpakketten-inzameling. SMHO is ontzettend trots op deze actie. In december zijn er een aantal pallets…
SMHO projecten 2019
november 5, 2019

Operatie Schoenendoos “Kinderen verzamelen goederen voor Oost-Europa”

Lees hieronder de dankbrief van de basisschool directie aan SMHO: Beste Frits en Theo, Woensdag 13 november kwam na ruim 3 weken een einde aan de inzamelingsactie Operatie Schoenendoos De Bolster voor…
Schenkingen Kinderziekenhuis te Varna in Bulgarije SMHO projecten 2019
november 3, 2019

Schenkingen Kinderziekenhuis te Varna in Bulgarije

Hierbij enkele foto's van de SMHO Schenkingen aan het Kinderziekenhuis te Varna in Bulgarije.

Draag een steentje bij

Met uw donatie steun je ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met vrijwilligers van onze stichting. SMHO helpt met sociale en medische steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar help je met iedere bijdrage aan mee!*

Naar donatiepagina

Referentie van Tawfie (Recovery)

“Ik kreeg vorige week te horen dat de SMHO (Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa ) een geweldig project in Moldavië heeft gehad dit jaar. Er is heel veel bij elkaar gebracht en geschonken aan het lokale ziekenhuis genaamd Anenni Noi’. De stichting is op dit moment bezig met een voedselproject in Roemenie.
Klik hier voor de  foto’s  van de geschonken spullen (o.a, van IKEA) en ook van het lekkere eten. Ik wilde dit graag even met jullie delen.”