Over SMHO → Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

De stichting SMHO wordt elk jaar door een accountant beoordeeld, op het gebied van besteding financiële middelen, bestuur, beleid, activiteit en verslaggeving.

De netto-opbrengst per kilo voor ingezamelde kleding ten behoeve van het goede doel ligt ieder jaar ruim boven het landelijke gemiddelde.

De stichting SMHO is van mening dat betrouwbaarheid een van de allereerste vereisten is bij hulpverlening.

Middels de eerder vermelde controle, maar ook via een zeer snelle realisatie van de onder handen genomen projecten, kan zonder meer worden aangetoond dat gevers van kleding en goederen volledig vertrouwen in SMHO mogen stellen.

SMHO heeft CBF-Certificaat voor kleine goede doelen

De Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO) uit Meerssen heeft het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen toegekend gekregen. Bekijk deze hier.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.CBF.nl) is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling voor goede doelen.

Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen, bijvoorbeeld als het gaat om goed bestuur, duidelijk beleid en correcte bestedingen van geld en materialen aan goede doelen.

De vrijwilligers van SMHO verlenen al meer dan 30 jaar structurele hulp in Oost-Europa.