Home → Donaties

Donaties

De stichting SMHO is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Schenkingen aan SMHO zijn daardoor vrijgesteld voor het recht van schenking op grond van artikel 33 lid 1 onderdeel 10 van die Successiewet.

Giften die worden gedaan aan SMHO zijn onder voorwaarden ingevolge artikel 6:32 tot en met 6:39 wet inkomstenbelasting 2001 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

vinkje-donaties-smho-stichting-sociale-medische-hulp-oost_EuropaU kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL13RABO0116508655 ten name van de stichting SMHO.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het doneren?

Neem dan gerust contact op met ons bestuurslid
Neem contact op