Over SMHO → Projecten

Projecten


SMHO
beoordeelt nieuwe hulpaanvragen aan de hand van de volgende criteria:

  • De aanvraag dient te allen tijde een zuiver sociaal en/of medisch karakter te hebben.
  • Daar waar sprake is van bouwwerken (die eigendom zijn van de overheid), is een eerste vereiste dat 50 procent van de materiaalkosten door diezelfde overheid wordt gedragen alvorens SMHO participeert in het project. Bedoelde participatie heeft betrekking op het bouwwerk zelf en is uiteraard niet van toepassing op interne zaken zoals centrale verwarming, keukens enzovoorts.
  • Jaarlijks worden de lopende projecten bezocht ter controle, bijvoorbeeld op naleving van het juiste gebruik van de ter beschikking gestelde financiën.
  • Er worden geen financiën ter beschikking gesteld voor arbeidsuren.
  • Er wordt alleen geld beschikbaar gesteld voor materialen waarvan altijd een aantoonbare rekening of offerte overlegd kan worden.
  • Controle op de uitvoering van projecten gebeurt steeds door SMHO zelf, vanaf de start tot en met de realisatie.

Meer over onze projecten in ons nieuwsoverzicht

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze projecten?

Neem dan gerust contact op met ons bestuurslid
Neem contact op