Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa

verleent structurele hulp in Oost-Europa op zowel sociaal als medisch gebied

Ontdek alles over onze stichting

Wij zijn de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, SMHO. De stichting verleent structurele hulp in Oost-Europa. Dat doen we op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen. Al bijna 30 jaar lang!

SMHO is een stichting bestaande uit mensen die, puur op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van de stichting en dus geen vergoeding krijgen voor hun diensten. Op die manier kunnen we alle financiële middelen volledig benutten voor onze goede doelen.

CBF

SMHO heeft het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen.

Meer over ons CBF-certificaat vindt u hier >>
ANBI

SMHO is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dat betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.
Voor de vereiste gegevens voor de belastingdienst zie hier >>

De netto-opbrengst per kilo voor ingezamelde kleding ten behoeve van het goede doel ligt bij SMHO ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde.

Gedragscodes

SMHO hanteert gedragscodes, die door alle bestuursleden en vrijwilligers ondertekend wordt. De gedragscode is opgenomen in ons integriteitsbeleid.

Bekijk de gedragscode voor vrijwilligers >
Bekijk de gedragscode voor het bestuur >

Werkbezoeken

SMHO legt regelmatig werkbezoeken af aan haar projecten. Meer over onze recente bezoeken leest u in het menu bovenaan bij Nieuws >>

Het doel van deze bezoeken is:

  • Het controleren van de projecten die door de stichting worden gefinancierd
  • Het voorbereiden van nieuwe projecten
  • Het leggen van contacten met lokale en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken
  • Het controleren van het gebruik van de geleverde apparatuur en goederen

Onze projecten

Samen zorgen voor een beter Oost-Europa

Bekijk hier meer over de meest actuele projecten van de stichting. Met een team vol goedwillige vrijwilligers zetten we onze hulpverlening krachtig voort.

SMHO projecten 2022
december 3, 2022

Schoenendoos Inzamelingsactie voor Bulgarije

Hoe tof is het om met eigen ogen te zien hoe een prachtig ingepakte schoenendoos zijn weg vindt naar een kind in Bulgarije. SMHO heeft wederom een succesvolle schoenendoos inzamelingsactie georganiseerd voor Bulgaarse…
SMHO projecten 2021Uncategorized
november 10, 2022

Mercedes bus schenking aan ziekenhuis Bulgarije

De directeur van het ziekenhuis in Cherpan, Bulgarije is stichting SMHO zeer dankbaar voor de schenking van een Mercedes bus via via dhr. Renckens.

Draag een steentje bij

Met uw donatie steunt u ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met vrijwilligers van onze stichting. SMHO helpt met sociale en medische steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering.

Daar help je met iedere bijdrage aan mee!

Naar donatiepagina

Ik kreeg vorige week te horen dat de SMHO (Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa ) een geweldig project in Moldavië heeft gehad dit jaar. Er is heel veel bij elkaar gebracht en geschonken aan het lokale ziekenhuis genaamd Anenni Noi’. De stichting is op dit moment bezig met een voedselproject in Roemenie.

TawfieRecovery

Klik hier voor de foto’s van de geschonken spullen (o.a, van IKEA) en ook van het lekkere eten. Ik wilde dit graag even met jullie delen.”