Tweede SMHO-reis naar Moldavië in 2016


In oktober 2016 is een kleine SMHO-delegatie naar de republiek Moldavië gegaan om de door de stichting geleverde goederen en de besteding van de financiële middelen te controleren en om nieuwe projecten te inventariseren.

Afgesproken is bijvoorbeeld dat SMHO de komende tijd meer projecten gaat uitvoeren voor ouderen en dat door SMHO gevraagde goederen of diensten tijdiger geleverd moeten worden.


Susleni
In Susleni werd, net als in juni 2016, een bezoek gebracht aan het bejaardenhuis waar SMHO meewerkt aan de renovatie van de keuken. Op 50/50-basis zullen we bijdragen aan de kosten van een nieuw fornuis, afzuigkap en keukenkasten. Het tehuis heeft ook behoefte aan een patientenlift en bedden.

De kleuterschool in die plaats, waar SMHO de elektriciteitskast heeft laten vervangen, vraagt onze hulp bij verdere renovatie van de keuken.

Jora de Mijloc
In Jora de Mijloc blijkt het sanitair van de kleuterschool zeer slecht en ook de keuken moet dringend worden vernieuwd.

Er wordt een meerjarenplan opgesteld om te participeren in de materiaalkosten. In de basisschool wordt gewerkt aan nieuwe toiletten en een kleed- en doucheruimte. Deze accommodatie zal niet alleen dienen voor de school, maar ook voor allerlei clubs in het dorp. 

Voor een volledige renovatie is ongeveer 20.000 euro nodig. SMHO wacht op een specificatie daarvan om te bepalen wat onze bijdrage aan de opknapbeurt gaat worden.

Leucaseuca
Voor de kleuterschool van Leucaseuca heeft SMHO meubilair aangeschaft. Nog steeds, sinds juni, is niet alles afgeleverd. Zo ontbreken de bestelde boekenrekken.

Een nieuwe centrale verwarming moet worden aangelegd maar daarvoor ontbreekt het geld en dus kan de school deze winter nog niet worden gebruikt. Bovendien begint op de bovenverdieping het plafond al iets te bollen omdat er niet wordt gestookt.

De kosten voor de aanleg van de verwarming bedragen 12.000 euro. SMHO zal daaraan 7.000 euro bijdragen, mits het project zo snel mogelijk gestart wordt. De burgemeester heeft 2.500 euro beschibaar en zal voor de rest bij de provincie aankloppen.  

Tiganesti
In Tiganesti heeft SMHO in 2015 meubilair geleverd aan de kleuterschool. Bij ons bezoek in juni was nog niet alles geleverd en had onze contactpersoon op eigen houtje veranderingen aangebracht in de bestelling. We hebben aangegeven dat het de bedoeling is dat zulke veranderingen eerst door SMHO goedgekeurd moeten worden.

Dit jaar is hier met onze hulp een dokterskamer gerealiseerd: SMHO heeft het materiaal geleverd en de gemeente heeft de rest bijgedragen.

Het project is goedkoper uitgevallen en de burgemeester vraagt of ze het overgebleven geld mag besteden aan het medisch centrum dat in het gebouw gaat komen. Hierin stemmen we toe en we overleggen met haar hoe we in de komende jaren hierin verder kunnen participeren, aangezien het huidige medisch centrum deels aan het verzakken is en grote scheuren in de muren vertoont. Ze zal een plan maken en toesturen. Wij zullen dan bekijken in hoeverre SMHO hierin kan participeren.

Het gymnasium van Tiganesti heeft een keuken die ongeveer 175 leerlingen bedient. Daar komen er volgend jaar, door fusie met een andere school, nog ongeveer 75 bij. Alles moet gekookt worden op één fornuis, wat de nodige problemen oplevert. De stoelen in de eetzaal zijn er zo slecht aan toe, dat de kinderen er geregeld hun kleren aan scheuren en ze dus tijdens het eten maar vaak blijven staan. De vraag van deze school is dan ook of SMHO kan deelnemen in de aanschaf van een nieuw fornuis en 120 stoelen.

Scoreni
In de kleuterschool van Scoreni is veel gedaan door een hulporganisatie uit Eindhoven. We krijgen te zien hoe die hier de keuken heeft ingericht, om een idee te krijgen hoe het in de school in Jora de Mijloc zou kunnen uitzien. De school vraagt ook een oven en enkele bedden. We bekijken de zaak maar zeggen hier verder niets toe.

Ulmu
Priester Piotr heeft bij de pastorie in Ulmu een centrum ingericht waar hij jongeren opvangt die aan hun lot zijn overgelaten omdat hun ouders naar het buitenland zijn om te werken. Ook kinderen uit zeer arme gezinnen worden hier ondersteund. Hij vangt de kinderen na school op, begeleidt hen bij het maken van huiswerk en zorgt dat ze een maaltijd krijgen. 

De priester doet er alles aan om de kinderen van de straat te houden, zodat ze niet in het drugs- en criminaliteitscircuit belanden. Voor een aantal van deze kinderen verzorgt hij ook een studiebeurs. Verder voorziet hij in dit centrum ook een aantal bejaarden uit het dorp van warm eten. Alles ziet er goed uit en de priester doet zijn uiterste best om de zaak draaiende te houden met giften die hij krijgt, aangevuld met bijdragen van de Moldavische overheid.

Dit centrum is een geweldig initiatief en ook hier is echt alles bruikbaar: er is een houtkachel die veel stank veroorzaakt omdat het plafond van plastic schroten is gemaakt. Het dak is slecht. Voor een bedrag van 2200 euro zou hij verwarming kunnen laten aanleggen en het dak repareren. Wij vragen hem een offerte te laten maken en we willen hem helpen met het verkrijgen van financiële middelen voor de dagelijkse gang van zaken. Voor dat laatste trekt SMHO per jaar 1.500 euro uit, waarvan we 500 euro zo spoedig mogelijk zullen overmaken.

Milisti Mic
De kleuterschool van Milisti Mici hadden we al in juni bezocht en nu gaan we helpen met de keuken: er moet een nieuw fornuis komen. Ze hebben andere ketels nodig, want de huidige zijn door de inspectie afgekeurd.

Ook is er behoefte aan een ventilatiesysteem en 4 roestvrijstalen tafels. We doen hieraan mee op 50/50-basis. Voorts worden er in één van de kleutergroepen 30 bedden gevraagd. Ze zullen een begroting maken en wij bekijken wat we kunnen doen.


Ulmu
In Ulmu is een tweede priester actief, Andrei. Hij voorziet hulpbehoevende bejaarden in de kleine sacristie van de kerk van warme maaltijden. Hij heeft al stoelen van ons gekregen en een tafel van Child Care, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden om het eten te bereiden.

SMHO gaat hem helpen met het installeren van een eenvoudige keuken, een ijskast, een fornuis en een afzuigkap. Wij nemen hier de totale kosten voor onze rekening. Het geheel zal ongeveer 2.700 euro kosten en aangezien we vlak voor de winter staan, willen we graag dat het project zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

Chisinau
In het centrale ziekenhuis van de Moldavische hoofdstad Chisinau is onlangs een vrachtwagenlading met goederen van onze stichting afgeleverd. De directeur is ontzettend blij met alles wat hij heeft gekregen en hij wil ook in de toekomst graag gebruik blijven maken van de goederen die SMHO aanbiedt.

Met name bedden zijn hier van harte welkom. We krijgen een rondleiding en zien overal dat onze goederen in gebruik zijn: bedden, ovens, lampen, enzovoorts. We besluiten om hier onze hulpverlening dan ook krachtig voort te zetten.