Nauwere samenwerking SMHO en Kutno

Van 7 tot en met 14 juni 2015 bracht een delegatie van SMHO een succesvol werkbezoek aan haar projecten in de steden Gostynin en Kutno in Polen.

Naast een controle op de in mei en juni geleverde goederen, werd ook gecontroleerd of de door SMHO beschikbare gelden voor het uitvoeren van projecten, in 2014, op de juiste wijze waren besteed.

De delegatie van SMHO is over beide zaken zeer positief gestemd.

Projecten samen voorstellen, financieren en uitvoeren
Naast deze controle taken is ook uitvoerig met de bestuurders van de provincie Kutno en de stad Kutno gediscussieerd over het in de toekomst gezamenlijk aanpakken en financieren van nieuwe projecten.

Operatiekamer Kutno
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volledige renovatie van de operatiekamer waar bevallingen met keizersnede plaatsvinden.
Deze kamer moet voor eind 2016 volledig aan de Europese normen voldoen. Lukt dat niet dan dreigt sluiting, met alle gevolgen van dien.

Structurele samenwerking
Er is daarom een afspraak gemaakt dat grotere projecten vanaf nu structureel door de drie partijen worden geselecteerd en gefinancierd.
Tot nu toe gebeurde dit op ad hoc basis. De nieuwe afspraken kunnen gezien worden als een echte doorbraak.
Eind augustus 2015 zal verder onderhandeld worden over de projecten welke in 2016 tot uitvoering moeten komen.

Materiële hulp blijft nodig
Tevens werd geconstateerd dat verdere hulp zoals het leveren van ziekenhuisbedden, matrassen, medische apparatuur, brandweer materieel en zelfs kleding in deze arme plattelandsgemeenten ook de komende jaren nog zeer noodzakelijk is.