Werkbezoek Polen-Zuid juni 2014

3 tot en met 6 juni 2014                                                                                                            
Deelnemers: Loe Lemeer, Menk Niesten en Jac Nelissen

Doel van het werkbezoek

Het controleren van:
- de uitgevoerde werkzaamheden waaraan SMHO heeft bijgedragen.
- het gebruik van de door SMHO geleverde goederen.                                                                                                             
Overleg over een bijdrage van SMHO in toekomstige projecten.
De drie bezochte zwakzinnigen tehuizen en de voorzieningen voor daklozen worden beheerd door Braci Albertinow, een Poolse religieuze organisatie.

3 juni 

Reis van Meerssen naar Czestochowa

4 juni en 5 juni

Bulowice

Dit complex bestaat uit twee gedeelten: een tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten en een boerderij waar daklozen werkervaring opdoen.                                                                                      
Overleg met de directeur Barbara Gieruszczak,  Franciszek Grzelka  en  Thomas.

Tehuis voor gehandicapten

In 2013 heeft SMHO bijgedragen aan de afwerking en het vochtvrij maken van buitenmuren van het therapiegebouw. Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd.
Dit jaar gaat men een bestaande ruimte verbouwen ten behoeve van fysiotherapie. De totale kosten bedragen 27.000 euro. SMHO stelt 4.000 euro beschikbaar.

Boerderij voor daklozen

In 2013 had deze instelling geen project.
Dit jaar start men met de renovatie van een schuur. SMHO stelt een bijdrage van 4.000 euro beschikbaar.
 
Ojcow

Tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten.                                                                                 
Overleg met  de directeur  Pio en  Franciszek Grzelka.
In 2013 heeft SMHO een bijgedragen aan de renovatie van de sanitaire ruimten, eerste fase.
Dit jaar vraagt men een bijdrage voor de tweede, tevens laatste fase. SMHO stelt 6.000 euro beschikbaar.

Czestochowa

Tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten.
Overleg met de directeur Renate Smuzynska en  Franciszek Grzelka.
In 2013 heeft SMHO bijgedragen aan de renovatie van de daken. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Dit jaar wordt gestart met de renovatie van het buitenterrein. Dit wordt hoofzakelijk ingericht ten behoeve van sport- en fysiotherapie. SMHO stelt hiervoor 3.000 euro beschikbaar.
 
Krakow

De voorzieningen voor daklozen bestaan uit:
In het centrum; een keuken en nachtopvang voor daklozen.
In Slaskastreet; hier wonen daklozen op kamers, alvorens geheel zelfstandig te wonen.
Overleg met Franciszek Grzelka en Aloys Gluszcz.

Voorziening in het centrum.

In 2013 heeft SMHO bijgedragen aan de volgende voorzieningen:
- aankoop van een wasmachine voor de bewoners op de begane grond.
- renoveren van een kelderruimte voor de opslag van levensmiddelen.

Dit jaar vraagt men een bijdrage voor:
- aankoop wasmachine t.b.v. de bewoners op de verdieping.
- het vermogen van de elektrische installatie in de keuken verzwaren.
- aankoop van 800 stuks borden.
De totale kosten voor deze voorzieningen bedragen 1.600 euro en worden door SMHO toegezegd.
 
Daklozenopvang Zaporizhya, Ukraine.

Overleg met Franciszek Grzelka
In 2013 heeft SMHO een bijdrage van 6.000 euro geschonken voor de verbouwing; eerste fase.
In dit tehuis worden de maaltijden voor circa 200 daklozen verzorgd. Momenteel wordt het tehuis verbouwd en uitgebreid zodat een provisorische huisvesting voor 20 daklozen kan worden omgezet in een blijvende, tweede fase. SMHO stelt 10.000 euro beschikbaar.
 
Daklozenopvang Lvov, Ukraine

Momenteel werken de Albertino’s vanuit een appartement in Lvov.
Men wil een daklozenopvang bouwen met de volgende voorzieningen:
- inwoning voor 30 personen.
- keuken voor 300 personen.                                                                                                                                         
SMHO heeft voor dit project een subsidie aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Deze aanvraag is afgewezen.
De kosten voor deze nieuwbouw zijn geraamd op 500.000 euro. Middels diverse giften is dit bedrag vrijwel beschikbaar. De bouwvergunning is nog niet verleend.  Het door SMHO opgenomen bedrag in de begroting van 2014 blijft gereserveerd tot de start van de bouwwerkzaamheden.
 
Albertino’s algemeen

De goederen van de hulptransporten zijn in dank ontvangen en over de tehuizen verdeeld.
De volgende plannen van SMHO voor hulpverlening vanaf 2015 aan de Albertino’s zijn besproken:
De financiële hulp aan de gebouwen van de drie zwakzinnigentehuizen stoppen. De gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. De hulp door middel van goederen blijft gehandhaafd als voorheen.
De daklozenprojecten in Krakow en Bulowice ondersteunen zoals voorheen.
De hulp aan de daklozenprojecten in Ukraine opvoeren.

6 juni

Terugreis van Boluwice naar Meerssen.