Speelgoed en kleding voor Moldavië

Twee weken lang zamelden kinderen van Basisschool De Bolster in Nuth in november speelgoed en kinderkleding in voor de SMHO-projecten in Moldavië.

Het was een geweldig succes!

Er is heel veel bij elkaar gebracht voor de arme gezinnen in Moldavië.

Binnenkort gaan alle ingezamelde goederen op transport naar Moldavië.

Allemaal hartelijk dank!