Nieuws

schoolmeubilair opgehaald in Maastricht, De Letterdoes, en is op transport naar Moldavië

By januari 9, 2024 No Comments

SMHO heeft schoolmeubilair dat is opgehaald bij De Letterdoes in Maastricht en momenteel onderweg is naar Moldavië.

Dankzij een gulle donatie en samenwerking met betrokken gemeenschappen in Maastricht, hebben we met succes schoolmeubilair kunnen verzamelen dat niet langer in gebruik is. Dit meubilair is van grote waarde voor scholen in Moldavië die behoefte hebben aan verbeterde faciliteiten.

De ophaalactie bij De Letterdoes verliep vlot en efficiënt, mede dankzij de medewerking van de school en de betrokken gemeenschap. Momenteel is het schoolmeubilair onderweg naar Moldavië, waar het zal bijdragen aan het creëren van een betere leeromgeving voor kinderen in nood.

We willen graag onze oprechte dank betuigen aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van dit project. Jouw steun heeft het mogelijk gemaakt om een positieve impact te hebben op onderwijsfaciliteiten in Moldavië en de toekomst van vele kinderen te verbeteren.