SMHO
Verslag reis Moldavie juni 2019
7 juni t/m 10 juni 2019

Deelnemers: Roel Boer, Paul Vanoppen en Paul Schoffeleers
Doel: controleren van de door de stichting geleverde goederen en besteding van de financiële middelen  en het beoordelen van nieuw te beginnen projecten.

 

 

 

Vrijdag  7 juni
In alle vroegte via Düsseldorf en Frankfurt naar Chisinau waar we worden ontvangen door onze begeleidster en tolk Marcela Zgibli. We bespreken het programma voor de komende dagen en na een korte pauze gaan we meteen aan de slag.

 gymnasium Singera: onze begeleidster Marcela werkt hier sinds kort als directrice en natuurlijk moeten we haar nieuwe werkomgeving zien. Het gebouw ziet er van binnen en buiten goed uit maar er zijn natuurlijk nog veel wensen die dan ook snel ter tafel komen: het schoolmeubilair is slecht en aan vervanging toe en in de aula had ze graag nog meer stoelen (liefst stapelbaar) gehad. We beloven haar uit te kijken naar deze spullen maar kunnen absoluut niets beloven mede omdat we vinden dat er in Moldavië veel andere zaken zijn die onze prioriteit genieten. Maar aangezien ze voor ons een onmisbare link is met Moldavië, zullen we zien of er toevallig iets van haar gading ons pad kruist.

opvangcentrum voor bejaarden in Chetruso: pope Andrei runt hier in zijn voormalige kerk een opvangcentrum voor bejaarden. Het zijn veelal bejaarden die geen familie in de buurt hebben vanwege werk van hun kinderen in het buitenland. We hebben hier 2 jaar geleden al gezorgd voor een nieuwe keukeninrichting en hebben dit voorjaar geld beschikbaar gesteld om de voormalige kerk om te bouwen tot opvangcentrum. Voor de gedoneerde € 1300,– heeft de pope nieuwe ramen aangeschaft en voor het geld dat hij nog over heeft, krijgt hij materiaal om de houten vloer die plaatselijk rot en instabiel is te vervangen door beton. We zijn zeer onder de indruk van het werk dat hij hier verzet en het vele werk dat hij met een toch vrij klein geldbedrag heeft weten tot stand te brengen. Het grootste deel van het meubilair is gammel en voor de bejaarden zelfs gevaarlijk.

Pope Andrei vraagt om de volgende zaken:
– 6 grote tafels (deze worden meteen gratis ter beschikking gesteld door de echtgenoot van Marcela
– 70 stoelen
– 1 brede rolstoel voor een gehandicapt kind in zijn parochie dat niet past in een normale rolstoel

Zaterdag 8 juni
Vandaag voegt Aliona Golub zich bij ons. Ze spreekt goed Engels en haar echtgenoot was president van het district Orhei, Ze is goed thuis in de noden en benodigdheden van dit district.

Lucaseuca gymnasium: hier hebben we een elektrisch fornuis met afzuiginstallatie geleverd. Beide worden in orde bevonden. De vloer van de aula is zeer slecht en moet worden vervangen door een betonnen vloer. De materiaalkosten voor de vervanging zijn ongeveer € 4000,– en de vraag is of wij iets kunnen doen. We beloven te zullen bezien wat we kunnen doen. Voorts is er net als vorig jaar nog steeds vraag naar:
– bestek en serviesgoed

Orhei ziekenhuis: de afgelopen maanden hebben we hier zeer veel medische spullen naar toe gebracht, o.a. bedden en hartmonitoren. Vol trots laat de directeur ons zien hoe goed die in het ziekenhuis zijn ingezet en dat ze een grote vooruitgang zijn in de behandeling van de patiënten. Overal komen we door ons geleverde goederen tegen. Vooral de poetskarren komen we overal en in vele hoedanigheden (o.a. als medicijnwagens) tegen. Onze bedden zijn vooral op de intensive care en de recovery terecht gekomen. Het geeft ons een goed gevoel dat al onze goederen zo goed gebruikt worden.

Er is nog steeds behoefte aan veel medische goederen:
– operatiekamers ( er zijn er 2 beschikbaar uit het AZM die binnenkort vrij komen)
– 15 medicijnkarren (onze geschonken poetskarren met plateaus worden nu als zodanig gebruikt)
– 100 bedden
– 200 nachtkastjes
– kogoleers
– weegschalen

bejaardentehuis Susleni: we bekijken hier de door ons geschonken industriële wasmachine. Aangezien dit tehuis op de nominatie staat om te verhuizen, doen we hier voorlopig even niets meer.

Vascauti kleuterschool: de ramen van de aula waren zo slecht dat dit vertrek in de winter niet gebruikt kon worden. De elektriciteit moest ook worden vernieuwd. We hebben hier voor € 2200,– aan ramen gefinancierd en voor € 1100,– bijgedragen aan de totale vernieuwing van de elektriciteit. Het ziet er allemaal veel beter uit en de afgelopen winter kon de aula weer gewoon worden gebruikt.

Step Soci village kleuterschool van mevr.Tamara Budescu: de toiletten voor de kleuters zijn hier in zeer slechte staat. Het gaat om 3 klassen en men heeft  ons in oktober  2018 gevraagd om een bijdrage te leveren. Als we meedoen zal dat weer zijn op 50/50 basis: materialen voor ons en arbeid voor de gemeente. Ondertussen is er een begroting en is er een offerte van ongeveer € 5500,– voor materiaal. Marcela en Aliona zullen zorg dragen voor de bestelling van het materiaal en in juli  wordt er gestart met de renovatie.

Orhei multifunctioneel centrum van pope Sergiu Aga: deze geestelijke is bezig met de bouw van een centrum met verschillende functies: opvangcentrum voor daklozen, scholingscursussen voor mannen en vrouwen, tijdelijke opvang voor gezinnen (meestal vrouwen met kinderen die dan tijdelijk een kamer ter beschikking krijgen totdat hun problemen zijn opgelost), begeleiding van kinderen m.b.t. huiswerk en allerlei andere zaken waarvoor zich dit gebouw leent. Het gebouw beslaat 4 verdiepingen en elke verdieping krijgt een van genoemde invullingen. Uiteraard heeft hij steeds gebrek aan geld om met de afbouw verder te kunnen en het zal dan ook nog enige tijd duren voordat het helemaal klaar is. Hij helpt daarnaast ook mensen in nood en vraagt allerlei goederen:
– voor kinderen kleding en schoenen (moeten nieuw zijn i.v.m. overheidsregels)
– rolstoelen en rollators
– naaimachines en naaigaren
– allerlei meubilair

Na deze lange dag komen we rond 20.00 uur in ons hotel terug om te eten en hebben we daarna, vinden we zelf, wel een slaapmutsje verdiend.

Zondag 9 juni

Greblesti: hier hebben we voor de bibliotheek meubilair gesponsord en een airco voor de verwarming van een deel van de bibliotheek zodat die ook ’s winters gebruikt kan worden. Alles wordt geïnspecteerd en in orde bevonden.
Daarna gaan we naar de kleuterschool waar we  4 kookketels van 15 liter, een gasfornuis en een diepvries hebben geschonken. De kleuterschool gaat m.i.v. oktober naar een ander gebouw en al deze zaken kunnen mee. De burgemeester, mevrouw Aliona Chirub heeft gevraagd of we in de bouwkosten kunnen bijdragen. We hadden al besloten  € 5000,– bij te dragen in de kosten van vloeren en verdere benodigde afwerking. Marcela zal zorg dragen dat in deze alles wordt geregeld. Voorts vraagt men een wasmachine die door ons wordt toegezegd.
De kleuterschool moet vanwege slechte kwaliteit van het drinkwater water in flessen kopen (kosten ongeveer € 1000,– per jaar). Paul Vanoppen gaat op internet zoeken naar mogelijke goedkopere oplossingen voor dit probleem.
Tot slot gaan we naar het gemeentehuis waar grote behoefte is aan fatsoenlijk meubilair voor de werkkamers van de burgemeester en haar medewerkers. We besluiten dat de dokterskamer die onze stichting heeft gekregen en die nu nog in het magazijn van Marcela staat in zijn geheel hiernaar toe zal worden overgebracht en dat Dorin een fatsoenlijk bureau met grote aansluitende tafel voor de raadsvergaderingen zal maken in de burgemeesterskamer. Tot slot worden we nog onthaald op een feestelijk etentje in de bibliotheek.

Tiganesti: in dit dorp hebben we al heel veel hulp geboden. We hebben hier bijgedragen aan meubilair en ziekenkamer voor de kleuterschool, bouwmateriaal  en medisch materiaal voor het medisch centrum, meubilair en fornuis voor het gymnasium en nu de toiletten in de school die gemaakt zijn  met hulp van onze geldelijke bijdrage. De toiletten zijn nu helemaal klaar en zien er keurig uit. Ook de door ons bij Dorin bestelde lockers en banken voor de gymzaal zien er goed uit. De bestelde meubels voor de klas voor speciaal onderwijs zijn nog niet geleverd maar wel al betaald. Ze worden zo spoedig mogelijk geleverd.
Op het programma voor dit jaar staat de vernieuwing van de bibliotheek die nu nog is gehuisvest in een oud en krakkemikkig gebouw. De bibliotheek moet worden gerealiseerd boven het medisch centrum en dit deel van het gebouw zal ook weer helemaal gerenoveerd moeten worden, evenals dat eerder het geval was met de kleuterschool en het medisch centrum. Wederom zullen we bijdragen in de materiaalkosten en zal de gemeente of de provincie moeten zorgen voor de arbeidskosten. We kregen een begroting van de materialen maar de geschatte materiaalkosten liggen rond de € 13000,–. Hiervan dragen wij € 7500,– bij en de rest wordt betaald door andere instanties. Tevens hebben wij de aanleg van krachtstroom voor het elektrische fornuis in de kleuterschool betaald, een bedrag van € 1800,– dat al eerder door ons werd toegezegd.
Verder vraagt men nog goederen:
– medisch centrum: – instrumenten om oren, neus en keel te bekijken
– oogdrukmeters
– e.c.g.-apparaat
– 2 computers
– bibliotheek:            – muurverf ( verf vragen aan Hugo Custers)
– laminaat (van IKEA via Frans Bemelmans?)
– eventueel  4 extra computers
– gymnasium:            – 10 poetskarren
– meubilair voor een speciale klas voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen
20 gekleurde stoelen (moet nog worden geleverd)
– 10 meter boekenkasten voorde bibliotheek (opdracht voor Dorin)
– beamer en een scherm
– kleuterschool:       – 4 computers

Hierna sluit burgemeester Valentina Taca zich bij ons aan om haar dank uit te spreken voor alles wat we tot nu toe voor het dorp hebben gedaan en trakteert ze ons op een heerlijke maaltijd met een goed glas wijn.

Milisti Mici kleuterschool: we bekijken het door Dorin Zgibli geleverde meubilair (60 bedjes met matrassen). Het ziet er keurig uit. De tijdens het bezoek in oktober 2018 al uitgesproken wensen komen nog eens naar voren:
– aansluiting elektriciteit in de keuken, er staan 2 el. fornuizen maar de capaciteit van de meterkast is
onvoldoende
– de wasruimte is nog uit de Russische tijd en moet nodig opgeknapt worden
We kunnen niets toezeggen want er is heel veel geld mee gemoeid en dus vragen we zo snel mogelijk een begroting te maken en daarna zullen we bezien wat we kunnen betekenen.

Daarna gaan we met onze vaste chauffeur Piotr weer richting hotel waar we na een afzakkertje vroeg in bed liggen na een lange, warme en vermoeiende dag.

Maandag 10 juni

Anenii Noi IMSP regionaal ziekenhuis: het is ons eerste bezoek aan dit ziekenhuis. We worden uitgebreid rondgeleid door de directrice en de president van het district Anenii Noi. Het ziekenhuis staat aan het begin van een grote renovatiebeurt. Zoals overal in Moldavië gaat dat stapsgewijs en duurt dan ook jaren. De kraamafdeling is helemaal aangepakt en ziet er prima uit. De rest van het ziekenhuis is een en al treurnis: een oude troep waar hier en daar wat goede apparatuur staat maar dat is zeldzaam. Er zijn 2 operatiekamers die op zich wel in orde zijn maar de anesthesieapparatuur is kapot en dus kan er niet worden geopereerd en moeten de patiënten voor operaties naar een ziekenhuis in de hoofdstad Chisinau. Alleen op de kraamafdeling werkt alles in de OK en daar worden naast hulp bij de geboorte ook spoedoperaties uitgevoerd. Overal staan aftandse bedden, nachtkastjes en allerlei ander meubilair.  Een Duitse organisatie heeft wel al eens bedden gesponsord maar dat is zo ongeveer alles wat ze aan goed materiaal hebben staan. De muren zijn ongeverfd en het ziet er overal oud en aftands uit. In dit ziekenhuis kan alles op medisch gebied naar toe. De meest dringende wensen:
– poetskarren (kunnen tevens dienst doen als medicijnwagens)
– kasten, tafels en stoelen
– couveuses
– ok-kamer
– dekens en dekbedden
– patiëntenliften
Er is aan zoveel tekort dat ze besluiten een lijst te maken die Marcela ons zal toesturen.

Calfa village: we worden enthousiast begroet door de burgemeester mevr. Ludmila Ceaglic. Ze laat ons het vorig jaar geopende medisch centrum zien dat ze heeft weten te bouwen met voornamelijk buitenlandse sponsoren. Er waren nog een aantal zaken nodig voor de inrichting. In het dorp wordt ook goed voor de bejaarden gezorgd maar het grote probleem is dat ze door geldgebrek niet genoeg kan doen. Ze vroeg de volgende goederen voor de ouderen:
– dekbedden
– kleding voor mannen  en vrouwen
– incontinentiemateriaal
– wasmachine 12 kg om de was voor de bejaarden te doen
– koelkast om medicijnen in te bewaren (voor het medisch centrum)
– grote koelkast voor het bejaardentehuis
Al deze zaken zijn vanaf oktober vorig jaar tot nu afgeleverd en door ons gecontroleerd.
Met een maaltijd en een glas wijn sluiten we de dag af en gaan terug naar het vliegveld om samen met Marcela en Dorin ons bezoek te evalueren.

Evaluatie van ons bezoek met Marcela en Dorin Zgibli  (Stg. Child Care Moldova)
Samen bekijken we de financiële stand van zaken over 2018/19 en wat er dit jaar nog besteed zal
worden. Beslissingen hierover worden door SMHO genomen zodra de kostenberekeningen binnen
zijn van de projecten die we bezocht hebben en die we ook steun hebben toegezegd. Het overzicht
staat aan het einde van dit verslag.

Na deze evaluatie nemen we afscheid van Marcela en Dorin en mogen de deelnemers aan deze reis vaststellen dat we kunnen spreken van een vruchtbaar bezoek aan Moldavië.
Vanuit Chisinau gaan we via Wenen weer terug naar Düsseldorf om rond 20.30 uur gezond en wel thuis te komen.

Gevraagde goederen
We hebben op alle plaatsen gevraagd om een lijst van benodigdheden te maken. Zodra de lijsten in ons bezit zijn, volgt er een aanvullende lijst met gevraagde goederen.

Bekijk hiernaast de voorlopige uitgaven en financiële planning 2019. 

Klik op de afbeelding om hem groter te bekijken.