Als de nood het hoogst is, is hulp nabij

SMHO helpt de allerarmste mensen in Europa

Solidariteit en commitment. Twee woorden die de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening Oost-Europa (SMHO) hoogt in het vaandel heeft staan. De Limburgse stichting verleent structurele hulp in Oost-Europa op sociaal en medisch gebied. Denk aan hulp aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen en scholen. Maar ook hulp via schoon drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen. Maar wie denkt dat de hulp van SMHO vrijblijvend is en dat de hulpbehoevenden er niets voor hoeven te doen, komt bedrogen uit.

door Marco De Bie – Lees verder om het hele artikel te lezen

 

SMHO-allerarmste-mensen-helpen_in_Europa

SMHO is een stichting die volledig wordt gedraaid door vrijwilligers, die gratis en voor niets hun beste beentje voor zetten en heel hard meewerken om de doelstellingen van de stichting te realiseren. “Iedere week”, vertelt voorzitter Roel Boer, “zijn 32 krasse knarren, veelal pensionado’s van boven de 65, druk in de weer voor de stichting. Drie keer per week legen zij onze kledingcontainers, die verspreidt over de gemeenten Meerssen (aantal), Maastricht (aantal) en Eijsden-Margraten (aantal) staan, waarmee wij jaarlijks ruim 300 ton aan kleding inzamelen.”

Kleding wordt verkocht; de opbrengst gaat naar de goede doelen

“De ingezamelde kleding verkopen wij aan opkopers”, legt Boer uit. “Het geld dat wij daar voor ontvangen gaat voor 97% naar het goede doel. 3% wordt gespendeerd aan één jaarlijks uitje, als blijk van waardering voor de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Alle andere kosten worden met liefde uit eigen zak van de vrijwilligers betaald.”

Financiële middelen worden aangeroerd voor sociale projecten

De financiële middelen van SMHO worden aangeroerd om sociale projecten in Oost-Europa van de grond te krijgen. Jef Ackermans, bestuurslid van SMHO, vertelt: “Schoolgebouwen voor kleine kinderen verkeren vaak in een erbarmelijke staat. De dichtstbijzijnde bakker voor het kopen van dagelijks brood zit soms 50 kilometer verderop. Sommige dorpen hebben zelfs niet eens een waterleiding voor schoon drinkwater. En dat gewoon in Europa, in regio’s waar jij en ik op vakantie gaan.” Op die plekken investeert SMHO in het renoveren van schoolgebouwen, het bouwen van een bakkerij of het aanleggen van waterleidingen.

Hulp aan de allerarmste landen in Europa

Toen de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening Oost-Europa in 1989 werd opgericht, concentreerde de hulpverlening zich vooral op Polen en Roemenië, waar dictator Nicolae Ceausescu net gevallen was. Nu, ruim dertig jaar later, werkt de stichting in meerdere, veelal de allerarmste landen, van Europa. Boer: “Denk aan landen als Polen, Roemenië, Bulgarije, Oekraïne en Moldavië, dat misschien wel het allerarmste land van Europa is.” Ackermans, die meer dan 30 jaar bij de instrumentele dienst van het MUMC+ (het voormalig azM in Maastricht) heeft gewerkt, bezoekt vanuit zijn specifieke expertise geregeld ziekenhuizen in Bulgarije en Moldavie. Zijn bevindingen zijn schrikbarend: “Als ik in Bulgarije of Moldavië een ziekenhuis bezoek, is het alsof ik in een tijdmachine ben gestapt en in de jaren ’50 van de vorige eeuw terechtkom. De voorzieningen en gebouwen zijn vaak mensonterend. De medische apparatuur stamt uit de jaren ‘toekbak’. Bij gebrek aan beter is er tenminste iets, maar mijn instrumentele diensthart bloedt als ik het zie.”

Goederenstroom biedt uitkomst

Hulp zit vaak in geld. Maar goederen zijn minstens zo belangrijk. Jaarlijks gaan er vele transporten van SMHO naar “de oost”. “Een groot netwerk aan bedrijven, organisaties en instellingen stellen afgeschreven of naar Nederlandse begrippen ‘verouderde’ middelen gratis ter beschikking aan de projecten die SMHO ondersteunt. “Schoolmeubilair, rolstoelen, couveuses, zelfs complete operatiekamers vinden hun weg naar een nieuwe bestemming in Oost-Europa,” vertelt Roel Boer gepassioneerd. “Op dit moment komen er 600 bedden uit het MUMC+ uit Maastricht vrij, die linea recta naar Moldavië gaan.”, valt Ackermans zijn medebestuurder bij. “Moderne elektrische bedden die wij ‘verouderd’ vinden kunnen in Moldavië soms niet worden geïnstalleerd, omdat een kamer voor acht bedden maar over één stopcontact beschikt!” schetst de oud-ID’er hoe schreiend de situatie op het Europese continent soms kan zijn. “Wij zijn onze partners, waaronder medische zorginstellingen als het MUMC+ in Maastricht, de VieCuri Medische Centra in Noord-Limburg, de Cicero zorggroep en private ondernemingen als MediReva zeer dankbaar voor hun steun aan onze projecten.”, stelt Boer.

De hulp is gratis, maar niet vrijblijvend

SMHO biedt hulp daar waar het moet. En kan! “Dat moeten,” legt Boer duidelijk uit, “is op heel veel plekken. Dat kunnen is afhankelijk van lokale bestuurders en autoriteiten. “Uit ons solidariteitsgevoel helpen wij graag. Maar om hulp te krijgen, vragen wij commitment terug. Wij kunnen helpen met geld, goederen en advies. Met als doel het helpen van de lokale bevolking. Zij zullen echter mee moeten helpen. Autoriteiten, door zaken (juridisch) mogelijk te maken. Bestuurders van organisaties, door bijvoorbeeld zorg te dragen voor het transport. En lokale mensen door hun handen uit de mouwen te steken.” “Een mooi voorbeeld,” illustreert Ackermans, “is het dorpje Tiganessie in Moldavië, waar wij nu hulp gaan bieden. Het dorpje heeft bijna niets. Wij gaan daar twee dingen realiseren: een basisschool en een medisch centrum. Maar dat doen wij op basis van een fifty-fyftydeal: SMHO levert de benodigde middelen; het dorp de arbeid!”

Hulp monitoren middels werkbezoeken

Om te monitoren of de geboden hulp ook daar terechtkomt waar het voor bedoeld is, brengen de vrijwilligers van SMHO (op eigen kosten!) regelmatig werkbezoeken aan haar projecten. Het doel van deze visitaties is het controleren van de projecten die door de stichting worden gefinancierd; het voorbereiden van nieuwe projecten; het leggen van contacten met lokale of regionale overheden om medefinanciering vanuit de regio mogelijk te maken en het controleren van het gebruik van de geleverde apparatuur en goederen. Op de website www.smho.nl kunt u de verslagen van deze werkbezoeken teruglezen, compleet met foto’s van alle projecten.

“Goud wat we brengen”

“Inwoners van arme, afgelegen streken in Oost-Europa leven vaak in een vicieuze cirkel.”, vertelt Roel Boer. “Gebieden waar dikwijls nog veel corruptie is. Een waar nauwelijks tot geen geld is. Geen geld betekent geen investeringen. Geen investeringen betekent geen vooruitgang. Geen vooruitgang betekent geen toekomstperspectief. Onze hulp is voor die mensen in dit soort gebieden goud waard. Wij geven hun met onze hulp weer een beetje levensvreugde, ontwikkeling en toekomstperspectief. Een glinstering in de ogen van personeel, een welgemeende warme handdruk van de autoriteiten, een dankbare knuffel van bestuurders of een traan van ontroering bij de gewonen mensen die weer vooruit durven kijken, is goud waard. Daarmee brengen we goud in goederen en hulp naar hun en nemen wij dankbaarheid en gouden herinneringen mee terug naar huis. Voor velen een win-winsituatie.”

OPROEP
Bent u enthousiast geworden over het mooie werk van SMHO? Wilt uw organisatie ketenpartner worden? Wilt u of uw bedrijf de stichting financieel ondersteunen? Of wilt u zelf een bijdrage leveren door als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijk dan op de donatiepagina of neem contact op met een van de bestuursleden.

SMHO-allerarmste-mensen-helpen_in_Europa