Contact

Postadres
SMHO
Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa
Postbus 160
NL 6230 AD  MEERSSEN

Ons rekeningnummer is NL13RABO0116508655 ten name van de stichting SMHO in Meerssen.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
Roel Boer

U vindt ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/smhonederland