Samenwerking

De stichting SMHO is lid van het SVKI, de belangenorganisatie van kledinginzamelende instellingen met een charitatief doel.


Het SVKI is tot stand gekomen in samenspraak met het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Primair doel van het SVKI is door samenwerking de kledinginzameling voor het goede doel in Nederland te optimaliseren en overheden en burgers meer zekerheid te verschaffen dat de door inzameling verkregen opbrengsten daadwerkelijk worden besteed aan een goed doel.  

Aan ondervermelde stichtingen heeft SMHO bijgedragen of draagt ze nog steeds bij in de financiering van onder meer projecten, materialen en/of transportkosten:

Stichting Fundatia Proiecte Limburg-Romania
Deze stichting, FPLR, uit Roemenië, opgericht 28 juli 1994 door SMHO, staat onder voorzitterschap van mevrouw Ani Negura en het vice-voorzitterschap van Alexander Popescu.
Twee leden van SMHO maken deel uit van deze Roemeense stichting die alle activiteiten coördineert en realiseert in Roemenië. Meer informatie over de stichting FPLR vindt u, in het Roemeens, op www.proiectelimburgromania.ro.

Stichting Allerarmsten van Polen te Gronsveld 
Deze stichting is werkzaam in Poolse kindertehuizen, zwakzinnigeninrichtingen, scholen en ziekenhuizen.

Stichting Noodlijdenden Minsk Belarus te Meerssen
Deze stichting houdt zich hoofdzakelijk bezig met de organisatie van culturele activiteiten in Nederland, met het doel om de daaruit verkregen opbrengsten te besteden aan slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl, in ziekenhuizen in Minsk.

Stichting GAM CARE Houthalen
Deze Belgische stichting is voornamelijk actief in Moldavië. SMHO ondersteunt enerzijds financieel de projecten van deze stichting en ontvangt anderzijds veel goederen van deze stichting, zoals verf, verbandmateriaal, incontinentiemateriaal enzovoorts.

Stichting Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp (tot en met 2012)
Deze stichting is vooral actief in Zuid-Amerika en Afrika en is voor onze stichting een belangrijke co-financierder bij NCDO, de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO-projecten zijn een onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stichting Bruggen voor Vriendschap Landgraaf

Stichting Samen Delen Landgraaf