Lintje voor Frits Herijgers van SMHO


Frits Herijgers, vrijwilliger en oud-bestuurslid van SMHO, heeft op 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen in Nuth.

Voor SMHO zet hij zich al jarenlang intensief in. Bij onze organisatie is hij sinds 1999 betrokken.

Frits is een vaste waarde als het gaat om het ledigen van de containers, het sorteren van de goederen en laden van vrachtwagens met hulpgoederen.

Tussen 2005 en 2016 was hij bestuurslid bij SMHO en was hij verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van kledingcontainers in heel Nederland.

Hij verzorgde ook alle correspondentie die hierop betrekking hebben.

Ook werd hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden bij alle hulpprojecten van onze stichting in Roemenië.

De afgelopen jaren bracht Frits verschillende werkbezoeken aan de projecten van SMHO, niet alleen aan Roemenië maar ook bijvoorbeeld Polen.

Vanuit zijn bestuurslidmaatschap van SMHO was hij ook betrokken bij de samenwerking met Belgisch-Limburgse stichtingen werkzaam in Roemenië  en het SVKI, het Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen.

Verder is Frits is al jarenlang nauw verbonden met de parochie en de kerk St. Remigius in zijn woonplaats Schimmert.

Voor al zijn verdiensten is Frits benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.