SMHO neemt monsters van drinkwater - juli 2016


De SMHO-delegatie die deze zomer Roemenië heeft bezocht verrichte daar veel werk voor het waterproject. Dat doen we in de gemeente Vatra Moldovitei, het dorp dat Meerssen heeft geadopteerd.

Watermonsters genomen om kwaliteit drinkwater te bepalen
Zo heeft SMHO samen met enkele jongeren uit het dorp watermonsters genomen uit tientallen waterputten in het centrum van Vatra Moldovitei. Die werden daarna geanalyseerd, bijvoorbeeld op nitraatgehalte. Dat deden we om te kijken welke huishoudens het meest last hebben van verontreinigd water in de waterput bij hun huis.

De resultaten van het onderzoek worden in de herfst verwacht in een rapport dat gepresenteerd kan worden aan de inwoners en lokale overheid.

Duidelijk is nu al dat vooral de huizen vlakbij de rivier door het dorp kwalitatief slechter drinkwater hebben.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal SMHO bekijken wat er vanuit Nederland gedaan kan worden om beter drinkwater te krijgen, bijvoorbeeld door advies te geven bij een subsidieaanvraag.

Kennis en kunde over waterproject regionaal delen
De SMHO-delegatie heeft ook bezoeken gebracht aan enkele omliggende dorpen. Dat deden we om politici en ambtenaren te vertellen over het waterproject in Vatra Moldovitei.

We hebben hen gevraagd om te bekijken of een vergelijkbaar project ook in hun gemeente te realiseren is, bijvoorbeeld met Roemeense of Europese subsidies. Als SMHO hebben we aangeboden om de kennis en kunde die we opdoen in Vatra Moldovitei te delen met deze gemeenten.

In het dorp Vama heeft SMHO eerder al apparatuur geleverd om via ionisatie het water te reinigen. We hebben gevraagd om een kostenoverzicht voor het installeren en goedkeuren van de apparatuur. Zodra dat binnen is kunnen we bekijken wat de bijdrage van SMHO is.

Ziekenhuis: medicijnen genoeg, maar te weinig personeeel
In het ziekenhuis van de stad Cîmpulung Moldovenesc zijn we door de directie bijgepraat. We hebben een bezoek gebracht aan de afdelingen waaraan we als SMHO apparatuur hebben geleverd, zoals industriële wasmachines.

Ook hoorden we over het grote tekort aan verpleegkundig maar ook medisch personeel. Veel medewerkers uit de Roemeense gezondheidssector vertrekken voor korte of langere tijd naar het buitenland, omdat de arbeidsomstandigheden zoals salarissen beter zijn.

Geneesmiddelen krijgen we doorgaans genoeg via Boekarest, maar mijn personeel loopt naar Duitsland weg, zoals de directeur zei.

Revalidatiecentrum wil met SMHO keuken moderniseren
In het revalidatiecentrum en bejaardenhuis van het dorp Pojorata hebben we de plannen voor de renovatie van de keuken gezien en besproken.

De keuken moet voor enkele duizenden euro's gemoderniseerd worden. SMHO wacht op een offerte om te bepalen wat onze bijdrage zal zijn aan dit project.

Meegenomen spullen zoals muziekinstrumenten en knuffels werden enthousiast in ontvangst genomen door de bewoners van het complex.

Project met voedselpakketten bevalt prima
Twee keer per maand worden in Vatra Moldovitei voedselpakketten van circa 25 euro per doos rondgebracht aan de minstbedeelden. Het gaat momenteel om tien personen.

Zij zeggen dat ze bijzonder blij zijn met deze pakketten en ook de SMHO'ers die deze keer meegingen op ronde zagen dat deze vorm van hulp op de juiste plekken terecht komt.

Studiebeurs wordt als zeer waardevol gezien
In Vatra Moldovitei steunen we ieder jaar tien jongeren uit het dorp met een studiebeurs, voor leermiddelen, reis- en verblijfkosten richting de stad waar ze studeren.

We hebben hun studieresultaten doorgenomen en merken dat het draagvlak voor deze studiebeurzen groot is.

Het idee wordt geopperd om meer jongeren te steunen met de studiebeurs. Dat past ook prima in het beleid van SMHO om minder in apparatuur en meer in mensen te investeren.Huisartsen bijgepraat over waterproject
In de dorpen Vatra Moldovitei, Moldovita en Paltinu hebben we de huisartsen bezocht om die bij te praten. De gesprekken gingen vooral over ons waterproject, maar ook hier over het personeelstekort in de zorgsector.

Handleiding in de maak
Voor het waterproject in Vatra Moldovitei hebben we stappen gezet om te komen tot een gemakkelijke 'visuele' handleiding voor ons filtersysteem in de basisschool. Op die manier kan het filter ook zonder onze aanwezigheid gereinigd worden.

Ook hebben we aangegeven dat we afspraken willen maken voor het technisch onderhoud van het systeem. Ons plan om op meer plekken in het dorp waterfilters te installeren, bijvoorbeeld in andere scholen, gaat niet door.