SMHO zoekt vrijwilligers voor ophalen en laden van kleding en goederen

Wij van SMHO, de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, uit Meerssen zijn op zoek naar vrijwilligers om onze ploeg enthousiaste hulpverleners uit te breiden.

1. Kleding ophalen
We zoeken mensen die met een SMHO-bestelbus, op vaste tijden, de kleding uit de containers in de gemeente Meerssen willen ophalen en daarna afleveren in het depot van SMHO in Bunde.

2. Kleding laden
Daarnaast zoeken we vrijwilligers die willen meehelpen bij het laden van kleding en hulpgoederen in de vrachtwagens voor onze transporten.

3. Incidenteel goederen ophalen
Van tijd tot tijd bieden mensen en instellingen ons hulpgoederen aan die we gebruiken voor onze projecten. Denk aan bedden of ziekenhuisapparatuur. Die gaan we dan ophalen en naar ons depot in Bunde brengen. Ook daarvoor kunnen we chauffeurs gebruiken.


Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Voor de functie van chauffeur moeten kandidaten minimaal rijbewijs B hebben. Zij worden via een schema ingezet op één van de drie routes langs onze kledingcontainers. U weet door dat schema ruim op tijd wanneer het uw beurt is om mee te gaan. Elke route vraagt 2 tot 3 uur van uw tijd.
Omdat we voor het legen van kledingcontainers een schema hanteren zijn deze werkzaamheden niet vrijblijvend.

Verder halen sommige vrijwilligers regelmatig spullen op bij mensen of instellingen die goederen schenken aan SMHO. Ook daarvoor kunnen we dus helpende handjes gebruiken.
Omdat voor deze incidentele ritten of het laden van vrachtwagens geen vast schema bestaat geldt hier geen verplichting: u helpt mee indien u beschikbaar bent.

Aanmelden kan bij SMHO-voorzitter Roel Boer, via 06-36077452 of een mail aan roelof.m.boer@gmail.com.

SMHO verleent structurele hulp in Oost-Europa. Dat doen we op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten.
SMHO is een stichting bestaande uit mensen die, puur op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van de stichting en dus geen vergoeding krijgen voor hun diensten. Op die manier kunnen we alle financiële middelen volledig benutten voor onze goede doelen.

Een deel van de kleding wordt gesorteerd en afgeleverd bij onze projecten in bijvoorbeeld Polen en Roemenië. De rest verkoopt SMHO rechtstreeks en dus ongesorteerd via enkele vaste afnemers aan  afnemers in Oost-Europa. De opbrengsten van de verkoop gebruikt SMHO volledig voor haar charitatieve projecten.