SMHO en Water4Life: Samen sterk voor gezonder drinkwater in Roemenië

SMHO en Water4Life (www.water4life.eu) gaan zich sterk maken voor gezonder drinkwater in Roemenië, te starten in de provincie Suceava, met de door Water4Life ontwikkelde waterzuiveraars.

Dat is het resultaat van een werkbezoek van beide organisaties in juli 2015 aan enkele plekken waar SMHO hulp verleent.Afgevaardigden van SMHO en Water4Life maakten tijdens hun bezoek de eerste afspraken met verschillende Roemeense scholen, lokale overheden en gezondheidsinstellingen. Die hebben vaak te maken met ongezond drinkwater uit putten aan huis of verouderde waterleidingen. Ze geven dat echter niet graag toe. SMHO en Water4Life gaan kijken hoe de door Water4Life ontwikkelde waterzuiveraars voor verbetering kunnen zorgen.

Waterzuiveraars voor scholen
Zo worden bijvoorbeeld waterzuiveraars geplaatst in een basisschool van 600 leerlingen, in eerste instantie bij de toiletten voor meisjes, later bij de jongens. Als dat allemaal goed werkt, wordt gekeken welke Water4Life-filters het beste werken op die plek. In de school wordt een plek ingericht met allerlei modellen waterzuiveraars met verschillende filters. De ouders van leerlingen maar ook andere geïnteresseerden kunnen die daar bekijken. Studenten uit Boekarest maken van het waterproject een afstudeerproject en helpen de voorlichting rond de waterzuiveraars op te stellen en te verbeteren. Het is de bedoeling om op termijn allerlei maten aan waterzuiveraars voor een schappelijke prijs te koop aan te bieden, thuisfilters maar ook apparatuur voor honderden gebruikers per dag, afgestemd op het waterverbruik.

Huisartsen steunen waterzuiveraars
Verschillende huisartsen met wie tijdens het bezoek is overlegd, steunen het waterproject. Zij erkennen dat er problemen zijn met het drinkwater. Dat is bijvoorbeeld te zien via het te hoge nitraatpercentage bij sommige patiënten. Bijna altijd wordt de (te) overvloedige bemesting aangehaald als een belangrijke oorzaak voor het slechte drinkwater.

Pleidooi voor juiste controle van drinkwater
Veel dorpen in de regio hebben te maken met een combinatie van waterleidingen, rioleringen en losse waterputten. In veel gevallen is er nauwelijks sprake van een correcte, onafhankelijke kwaliteitscontrole van het drinkwater. De controle is meestal slechts visueel. Watermonsters worden amper afgenomen en grondig geanalyseerd. In bijna alle dorpen en gehuchten kopen inwoners flessen mineraalwater als aanvulling op water uit putten of waterleidingen.

Instellingen afwachtend om waterzuiveraars te plaatsen
Ziekenhuizen en bejaardenhuizen in de regio geven elke maand meerdere honderden euro’s uit aan bronwater in plastic flessen voor hun personeel. In Roemenië dienen patiënten in ziekenhuizen of bewoners van bejaardenhuizen zelf voor water te zorgen, in een winkel gekocht of meegebracht van thuis, met alle risico’s van dien. Gekeken wordt of bij deze instellingen aan de ingang waterzuiveraars geplaatst kunnen worden. Bij veel instellingen is er echter een afwachtende houding om de waterzuiveraars te installeren. Veel Roemenen vermoeden dat daardoor openlijk aangetoond wordt dat het slecht gesteld is met de waterkwaliteit in hun omgeving, en dat dat negatieve gevolgen zal hebben op bijvoorbeeld het toerisme.

SMHO en Water4Life hebben ook een lokaal bedrijf bezocht dat interesse heeft in het bouwen van de waterzuiveraars uit aardewerk. Een proefmodel wordt gemaakt. Ook het klooster van Moldovita is ingelicht over het project met de waterzuiveraars. Graag wil het klooster geïnformeerd blijven.

Lees hier meer over de samenwerking tussen SMHO en Water4Life >>