Poolse onderscheiding voor SMHO

Tijdens het werkbezoek aan Polen in juni 2014 is de stichting SMHO onderscheiden met de UTNOWSKI HIT 2014 ROKU, een prijs via de regionale krant Powiatowe Życie Kutna.

Die onderscheiding van de stad Kutno wordt al 20 jaar lang jaarlijks uitgereikt aan de persoon of organisatie die zich het meeste inzet voor het welzijn van de bevolking van Kutno en omgeving.

De regionale krant, met een verspreiding onder 100.000 lezers, organiseert jaarlijks deze verkiezing.

Door een commissie van journalisten en notabelen worden een aantal personen en organisaties genomineerd. Dit jaar werd SMHO, samen met de Association Social Movement The Joy of Motherhood, met grote meerderheid gekozen tot organisatie van het jaar.

Beide stichtingen hebben een 10 jarige samenwerking met de regio en hebben gezamenlijk een grote bijdrage geleverd aan de renovatie van de gynaecologische afdeling van het ziekenhuis in Kutno.

Die hele afdeling heeft de naam van SMHO gekregen en drie patiëntenkamers ervan zelfs de naam van een SMHO-bestuurslid.

Naast de financiële bijdrages heeft SMHO ook veel goederen geleverd, zoals operatietafels en operatielampen, apparatuur voor medisch onderzoek, bedden, matrassen enzovoorts.

Het is de eerste keer in het bestaan van de onderscheiding, dat deze werd toegekend aan een buitenlandse persoon of organisatie.V.l.n.r.: Fred Rings, Roel Boer, Ela Bieron (Poolse tolk), Pierre Bours en Koos Vaessens, met de ontvangen oorkonde

De berichtgeving in de krant: