Bedankbrief over bedden voor Hongarije

Vanuit Hongarije ontvingen we een bedankbrief voor de bedden die we naar een ziekenhuis daar stuurden.

In november 2014 kreeg SMHO tientallen bedden en bijbehorende materialen geschonken. Die gingen naar drie locaties, waaronder een Hongaars ziekenhuis.

Dear Sir/Madam,

Thank you for your donation to the chronic medical wards.

It is now used instead of the old beds, and serve our patients' comfort.

It was a great help to our institution, as well as the other furniture provided by you.

Thank you very much again, if you have the opportunity, please continue to donate us.

Yours faithfully,

Dr. Kalmár Mihály

Hospital Director
Geachte heer/mevrouw,

Dank u voor uw donatie aan de afdelingen voor chronische medische zorg.

Die wordt nu gebruikt in plaats van de oude bedden, en dienen het comfort van onze patiënten te verbeteren.

Het was een grote hulp voor onze instelling, net als de andere meubels die door u zijn geleverd.

Hartelijk dank nogmaals, als u de mogelijkheden heeft, ga dan verder met ons te steunen.

Hoogachtend,

Dr. Kalmár Mihály

Ziekenhuisdirecteur