Water4Life en SMHO starten een schoon drinkwater project in Noord-Roemenië

De basis van een goede gezondheid is goed drinkwater. Maar goed drinkwater is soms niet voor handen. Zo ook niet in de regio Bucovina van de Roemeense provincie Suceava.

Hier beginnen de stichtingen Water4life (www.water4life.eu) en SMHO een proefproject op het gebied van drinkwaterverbetering. Het is bekend dat in de gemeenten Vatra Moldovitei, Moldovita, Frumosu en Vama geen waterleiding aanwezig is. En omdat water uit in de supermarkt relatief erg duur is, wordt veelal ‘gratis’ water uit de natuur gedronken.

Maar in het consumeren van water uit geslagen pompen of bronnen schuilt een groot risico voor de zwakkeren onder de mensen. Het gevaar is de wisselende kwaliteit van het water en met name de nitraatconcentratie. Deze is in het voorjaar zeer hoog, omdat smeltwater en regen de nitraten uit de landbouw wegspoelt naar het grondwater. En wanneer vervolgens micro-organismen kans krijgen, dan maken zij uit het nitraat nitriet, wat kan leiden tot vergiftiging bij kleine kinderen en bejaarden.

Het proefproject richt zich op de verbetering van goedkoop schoon en gezonder drinkwater. Ervaring uit andere projecten in Azië en Afrika leert dat samenwerking met de plaatselijke organisaties een belangrijke succesfactor is. Verder verrichten universitaire werkgroepen al onderzoek naar water en bodemkwaliteit. Zij kunnen het proefproject ondersteunen.

Daarom zullen in samenwerking met plaatselijke instanties en universitaire werkgroepen  de volgende activiteiten worden verricht.
1. Het helpen opzetten van lokale werkplaatsen, waar men de aangeleverde componenten assembleert tot waterzuiveraars, deze vervolgens plaatst bij de plaatselijke huishoudens en instanties (bijv. scholen, gezondheidscentra), en zorg draagt voor onderhoud.
2. Het helpen creëren van kleine ondernemingen die geassembleerde units verder in de locale markt kunnen zetten.
3. Het trainen van lokale organisaties in het geven van voorlichting over de gevaren van slecht drinkwater en de mogelijkheden om dit te verbeteren.

In april van 2015 heeft een afvaardiging van SMHO de burgemeesters van deze plaatsen en leidinggevenden van medische centra, bejaardenhuizen en ziekenhuizen geïnformeerd over het voorgenomen project. Allen omarmden de doelstellingen van het project. Er is geen goed en betrouwbaar drinkwater. Zelfs het waterleidingbedrijf van de stad Cimpalung voldoet niet aan de eisen zoals het ministerie van gezondheid heeft opgesteld. Het ziekenhuis ter plaatse moet een eigen put slaan van 20 meter diep om aan water te komen van geschikte kwaliteit.

In juli dit jaar zal Water4Life samen met SMHO en haar netwerk in Roemenië een bijeenkomst organiseren. Hiervoor worden uitgenodigd de landelijke en plaatselijke overheid, besturen van de scholen, de plaatselijke huisartsen en verenigingen.

De uitkomsten van dit proefproject dienen als basis voor het verder uitrollen van vervolgprojecten in Roemenie en Oost-Europa in het algemeen.