Jaarverslag 2014

SMHO heeft zijn jaarverslag over 2014 gepresenteerd.

In het jaar 2014 werd minder kleding ingezameld voor de stichting SMHO. Ondanks dat was het toch nog een goed jaar wat betreft de inkomsten uit kledinginzamelingen.

Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht waarbij de gemiddelde verkoop toch meer opbracht dan in 2013. Hierdoor werden de begrotingen positief bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen aan kleding ter beschikking gesteld aan diverse van onze projecten.

Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers van de stichting SMHO, alsmede door de goede samenwerking met de gemeente Meerssen en diverse sponsors van goederen.

Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.

Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in de landen zelf aan te kopen.

Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.

Het volledige SMHO-jaarverslag over 2014 vindt u hier >>