Dankbrief lerares Cristina BINDIU


Care este, după părerea dumneavoastră, una dintre cele mai importante investiţii făcute de F. U. Proiecte Limburg Romania cu ajutorul SMHO – Olanda?

Dintre investiţiile făcute de SMHO la Şcoala Vatra Moldoviţei, sprijinul oferit pentru dotarea şcolii cu toalete interioare a fost unul dintre cele mai importante, atât din punctul de vedere al copiilor, cât mai ales al părinţilor. Odată cu construirea acestor toalete, s-au îmbunătăţit condiţiile de igienă din şcoală, copiii noştri având posibilitatea să se spele regulat pe mâini, chiar şi după utilizarea cretei, după orele de sport desfăşurate pe teren sau după orele în care utilizau – cei de grădiniţă şi cei de ciclu primar – plastilina.

De asemenea, toaletele interioare, încălzite, au redus numărul îmbolnăvirilor pe timp de iarnă căci, înainte de realizarea acestora, elevii erau nevoiţi să folosească toaletele din curtea şcolii, chiar la -15 /-20 de grade. Putem adăuga la acestea şi creşterea gradului de securitate deoarece, mai ales iarna, gheaţa care se forma în curtea şcolii constituia un pericol la deplasarea la toaleta din spatele curţii, mai ales când era vorba de copiii de grădiniţă.

Astfel, cu ajutorul SMHO, copiii noştri învaţă într-o şcoală  modernă, în condiţii ideale de igienă. Noi, ca părinţi, nu putem fi decât foarte mulţumiţi.

Cristina Bindiu,
Profesor Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei


 

Wat is volgens uw mening één van de belangrijkste investeringen die de humanitaire stichting Projecten Limburg Roemenië heeft gedaan met hulp van de stichting SMHO uit Nederland?

Van alle investeringen die SMHO heeft gedaan in de school van Vatra Moldovitei was het uitrusten van de school met toiletten binnen het schoolgebouw één van de belangrijkste, zowel uit het oogpunt van de leerlingen als dat van de ouders. Tegelijk met het bouwen van die toiletten zijn ook de hygiënische omstandigheden in de school verbeterd. Onze kinderen hebben nu de mogelijkheid om zich regelmatig de handen te wassen, zelfs nadat ze bordkrijtjes hebben gebruikt, of na de lesuren sport die ze op het sportterrein volgen, of na de lesuren waarin ze - de kinderen van de kleuterschool of van de laagste groepen - klei gebruiken.

Tevens hebben de verwarmde toiletruimten ervoor gezorgd dat het aantal zieken tijdens de winter afnam. Voordat die er waren moesten de kinderen de toiletten buiten op het schoolplein gebruiken, zelfs bij min 15 of min 20 graden. We kunnen daaraan ook de toegenomen veiligheid toevoegen, omdat vooral in de winter de ijslaag die zich vormt op het schoolplein een gevaar is om buiten naar het toilet te gaan, vooral als het ging om kinderen van de kleuterschool.

Dus, met hulp van SMHO, leren onze kinderen in een moderne school, in ideale hygiënische omstandigheden. Wij, als ouders, kunnen niet anders dan u daarvoor erg bedanken.

Cristina BINDIU
Lerares basisschool Vatra Moldovitei