SMHO
Verslag reis Polen Noord  16 t/m 21 mei 2014
 
Deelnemers : Pierre Bours, Theo Heemels, Fred Rings, Paul Schoffeleers en Piet Vranken
Doel: controleren van door de stichting geleverde goederen en besteding van financiële middelen, alsmede het bijwonen van de opening van de gerenoveerde kraamafdeling van het ziekenhuis in Kutno. Deze renovatie is voor een groot deel tot stand gekomen met goederen en geld van SMHO i.s.m. een Poolse stichting.

KLIK HIER voor foto's van deze Polen-reis

KLIK HIER voor meer foto's
 
Vrijdag 16 mei
In alle vroegte reizen we af naar onze tolk in Gostynin Ela Bieron. Nadat we hartelijk zijn verwelkomd en even zijn bekomen van de reis, gaan we in Gostynin naar een school voor kinderen met een zware geestelijke en/of lichamelijke handicap. We worden ontvangen door de directeur, de heer Górski en de landrat, de heer Baranowski. Na de maaltijd bekijken we de school waar we zien dat al onze ter beschikking gestelde goederen (o.a. een loopband) optimaal worden gebruikt.
Vrijwillige brandweer Gostynin waar we constateren dat slechts een gedeelte van de geleverde laarzen is aangekomen. We missen nog 2 dozen laarzen en een aggregaat en een tirfor.. Later blijkt dat deze goederen zich nog in het ziekenhuis van Kutno bevinden.
 
Zaterdag 17 mei
9.30 uur psychiatrisch ziekenhuis waar we worden ontvangen door de directrice Katarzyna Osowicz – Slewczyk en dr. Grzegor Kotodziej. We worden uitgebreid rondgeleid en zien dat er in dit ziekenhuis heel hard is gewerkt om het om te vormen van een oud afgetakeld gebouw tot een fris en goed ogend geheel. Er staat nog een gebouw dat moet worden gerenoveerd en er is duidelijk te zien wat hier met veel inspanning al tot stand is gebracht, mede door de vele goederen en financiële ondersteuning van SMHO. Na de lunch bedankt de directrice ons voor alle hulp die we hier geboden hebben. Alle goederen en geldmiddelen die hier door onze stichting zijn gebracht, heeft ze precies bijgehouden. Het blijkt dat we hier naast de vele goederen ook €88.000,-- aan geld of geld voor goederen hebben overgemaakt. Alles is precies verantwoord. Aangezien er nog veel te doen is, hebben ze een lange wensenlijst en vragen ze ook om financiële ondersteuning.
13.00 uur ziekenhuis Kruk, ontvangst door directrice Magdalena Borowicz en haar assistente. Tijdens het bezoek vorig jaar hadden we besloten het ziekenhuis te schrappen uit ons hulpverleningsbestand omdat het geprivatiseerd was geworden en we ook niet tevreden waren over de uitleg t.a.v. van de door ons geschonken gelden. We kregen toen pas na veel aandringen te zien waaraan het geld was besteed, nl. aan fysiotherapeutische apparatuur terwijl de afspraak was dat het aan de inrichting van de apotheek zou worden uitgegeven. We zijn er toen mee akkoord gegaan omdat het geld aanvankelijk inderdaad zou worden aangewend voor deze apparatuur. De directie wisselt er vaak en de huidige directrice is er pas 2 maanden. Ondanks dat wij onze steun hebben stopgezet, heeft ze toch een beroep op ons gedaan en zijn we op haar uitnodiging ingegaan. We worden uitgebreid rondgeleid en zien erg veel spullen die we hier in het verleden naar toe hebben gebracht. Een Pools bedrijf huurt het ziekenhuis en exploiteert nog een ziekenhuis en een ambulancedienst. Bij aankomst op de kraamafdeling mist Pierre echter 2 van de 3 couveuses die hier 2 jaar geleden naar toe zijn gegaan. Hij vraagt om een kijkje te mogen nemen in het magazijn maar de sleutel is er niet en de verantwoordelijke kan er ook niet snel zijn. We besluiten om maandag terug te gaan om alsnog te kijken wat er met de couveuses is gebeurd. Na samen te hebben gegeten nemen we afscheid.
 
Zondag 18 mei 
11.00 uur opvangcentrum voor daklozen en verslaafden, ontvangst door de directrice mevr. Iwona Majtcza. Ze leidt ons rond over het terrein en vertelt over de manier waarop mensen in nood hier worden opgevangen. Een van de belangrijkste activiteiten is het opvangen van vrouwen en hun kinderen die door huiselijke omstandigheden (geweld, misbruik, drankgebruik, e.d.) gedwongen zijn hun heil tijdelijk elders te zoeken. Ze krijgen hier een (kleine) woonruimte,± 15 m2,  toegewezen waar ze zelf voor hun huishouden moeten zorgen. Ze zijn vaak thuis vertrokken zonder veel te kunnen meenemen en hebben aan allerlei zaken behoefte. Onze zusterorganisatie van Annie Palmen doet hier al veel goed werk maar er is nog aan veel zaken gebrek.
13.00 uur bejaardentehuis voor vrouwen, ontvangst door een zuster van een orde die de vrouwelijke tak vormt van de Albertino’s in Polen Zuid waar onze stichting al veel voor doet. We krijgen een rondleiding door het complex dat er overigens goed verzorgd uitziet. Daarna terug naar het opvangcentrum voor een gezamenlijke maaltijd.
 
Maandag 19 mei
08.30 uur ziekenhuis Kruk voor controle van de couveuses. De couveuses zijn in het magazijn opgeslagen en nog nooit gebruikt omdat ze nog niet zijn gecertificeerd, hetgeen in Polen voorgeschreven is alvorens de medische apparatuur in gebruik te mogen nemen. We zijn hierover absoluut niet te spreken en geven aan de couveuses mee terug te nemen of aan de kraamafdeling in Kutno te geven. De directrice is zelf ook enigszins van streek aangezien ze van het bestaan van de couveuses niets af wist en zich hiervoor schaamt. Ze willen de couveuses echter wel graag houden en beloven ons dat ze navraag zullen doen over het certificeren. Om een daad te stellen laden we wel een nog niet in gebruik genomen operatie lamp weer in.  We geven hen tot 15.00 uur vanmiddag om na te vragen en met een duidelijk plan te komen, zo niet dan halen we de couveuses (nrs. 000004 en 000005) dinsdagmorgen op. Die middag krijgen we inderdaad om 14.55 uur de bevestiging dat de certificering zal plaatsvinden en dat we van de gang van zaken precies op de hoogte zullen worden gehouden. Aangezien de directrice duidelijk goede bedoelingen heeft met het ziekenhuis en er nog veel ontbreekt, houden wij in overweging of we er nog goederen naar toe zullen brengen. Financieel zal er geen ondersteuning meer komen vanwege de privatisering. Ook eventuele vrachtkosten zijn voor rekening van het ziekenhuis.  
10.30 uur ziekenhuis Kutno voor de officiële opening van de kraamafdeling. Alvorens met het officiële gedeelte te beginnen, worden we eerst nog rondgeleid in een gedeelte van het ziekenhuis waar een verzorgingsafdeling moet komen. De verbouwing is in volle gang en er is nog veel nodig. Er komt dan ook een hele lijst van goederen die ze kunnen gebruiken. De door ons reeds geleverde bedden hebben we gezien. De ontbrekende goederen voor de brandweer in Gostynin bleken nog in het magazijn van het ziekenhuis te staan en kunnen door de brandweer worden opgehaald.
Dan volgt de opening met veel toespraken en het doorknippen van een lint naar de kraamafdeling waar we o.l.v. Martina Pajmel en prof. Malinowski de gerenoveerde afdeling bezoeken. Onze stichting heeft hier veel geld en goederen naar toe gebracht en als dank is er een zaal vernoemd naar de 3 belangrijkste kartrekkers voor dit project: Pierre Bours, Theo Heemels en Fred Rings. Hierna gaan we voor koffie en gebak naar een andere zaal waar prof. Malinowski zijn plannen voor de verdere toekomst uiteenzet. Hij wil nog kamers gaan inrichten voor vrouwen die in afwachting van hun bevalling samen met hun man in het ziekenhuis verblijven en hij wil een centrum gaan opzetten voor vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en hij wil daar andere methodes gaan toepassen, geen IVF omdat die verboden is in Polen. Hij heeft hiervoor een aantal (niet al te dure ) apparaten nodig en wil daarbij een beroep doen op onze stichting voor een financiële bijdrage. Een lijst met benodigde apparatuur zal hij ons doen toekomen. Er ontspint zich een levendige discussie omtrent de certificering van door SMHO geleverde goederen. De aanwezige inspectrice voor de volksgezondheid Celina Marciszewska  belooft dit verder te zullen uitzoeken en ons te informeren.
13.00 uur psychiatrische inrichting Kutno (Altesheim) waar we uitgebreid worden rondgeleid door de directeur. In deze inrichting heeft SMHO veel goederen gebracht en financiële ondersteuning gegeven. De door ons aangereikte goederen worden gecontroleerd en er blijken 3 ijzeren  tuinbanken te ontbreken. Het ziekenhuis in Kutno wilde die niet afgeven, dit wordt gecorrigeerd. Daarna brengt de directeur zijn verdere wensen naar voren. Een van de wensen is het inrichten van een “snoezelruimte”, een kamer waar ernstig psychisch gehandicapte mensen licht- en muziektherapie krijgen (een dergelijke kamer hebben we ook in de school in Gostynin gezien en daar was men er zeer over te spreken). Dit project kost tussen € 7500,-- en €8000,--. Pierre heeft van de Landkreis de toezegging gekregen dat zij de helft doen als SMHO de andere helft doet. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan het SMHO-bestuur.
16.00 uur concert t.g.v. de opening van de gerenoveerde kraamafdeling in Kutno
18.00 uur afsluiting met een gezamenlijke barbecue
 
 
Dinsdag 20 mei
We vertrekken al vroeg naar Tiny Piosik waar we zullen overnachten. Na verwelkoming en een kop koffie met koek gaan we aan de slag.
12.30 uur bezoek aan school in Bielsko waar we door leerkrachten en kinderen worden verwelkomd en toegezongen. We zien de onlangs geleverde whiteboards en de computers die al een jaar eerder zijn gebracht. Het schoolmeubilair is dringend aan vervanging toe. Een gedeelte kan “gepimpt” worden door er nieuwe tafelbladen op te monteren. Dit is al gebeurd met een aantal tafels door de vader van een van de leerlingen. Verder opknappen van de tafels zal ongeveer € 300,-- kosten en dit bedrag wordt door ons toegezegd. De directrice zal ons via e-mail een rekeningnummer doen toekomen. De school is sinds vorig jaar een privéschool omdat ze onder de opheffingsnorm terecht kwam. Het team dreigde daardoor werkeloos te worden en is op eigen initiatief verder gegaan. Ze krijgen nog wel een bijdrage van de overheid en een bescheiden bijdrage van de ouders maar het meeste geld moet van henzelf komen en daarvoor moesten ze de helft van hun toch al karige salaris inleveren. Wij dragen deze school dan ook een warm hart toe.
16.00 uur bezoek brandweer Stowikowo waar een aggregaat wordt afgeleverd voor de vrijwillige brandweer. Het apparaat wordt meteen uitgeprobeerd en ondanks dat het langere tijd niet is gebruikt, start het meteen.
Daarna gaan we terug naar Bielsko waar we bij Richard de avondmaaltijd gebruiken. Voor het donker zijn we terug bij Tiny voor een afzakkertje en om nog even na te praten.
 
Woensdag 21 mei
Na een stevig door Tiny verzorgd ontbijt met spek en eieren en met een flink lunchpakket voor onderweg gaan