Geschiedenis
 • 1985
  De paters Oblaten in Valkenburg hadden goede contacten met paters van een klooster in Polen, die zij op kleine schaal hielpen in de toenmalige slechte tijden in Oost-Europa.  
  Om op grotere schaal hulp te kunnen bieden werd er in dat jaar een werkgroep opgericht die ervoor zorgde dat jaarlijks enkele kledingtransporten naar Polen werden gezonden.
 • 1986
  In mei vond het eerste transport plaats richting de paters Albertino's in Ocjow, een adres in Polen dat SMHO tot op heden nog aandoet.
 • 1989
  De werkgroep werd formeel omgevormd tot de stichting SMHO.
 • 1990
  Door de gemeente Meerssen werd het Roemeense dorp Vatra Moldovitei geadopteerd om te voorkomen dat deze gemeente zou worden opgeheven door het toenmalige bestuur van Roemenië. De stichting SMHO werd gevraagd de hulp aan deze plaats te coördineren. Vele hulpgoederentransporten volgden hierna.
 • Vanaf 1996
  De stichting begon met het landelijk inzamelen van kleding die werd doorverkocht aan sorteercentra. Hierdoor kwam meer geld ter beschikking en kon de hulp een meer structureel karakter krijgen en werden vele projecten gefinancierd in de landen van Oost-Europa. Een klein overzicht hiervan wordt gepresenteerd bij projecten.