SMHO            Werkbezoek Polen-Zuid

28 t/m  31 mei 2013.                                                                                                                             

 Deelnemers: Roel Boer, Menk Niesten  en Jac Nelissen


 
Doel van het werkbezoek.

  het controleren van:   
      
-van de uitgevoerde werkzaamheden waaraan SMHO heeft bijgedragen.                                                          
-het gebruik van de door SMHO geleverde goederen.                                                                                                             
-Overleg m.b.t. een bijdrage van SMHO in toekomstige projecten.

De drie bezochte zwakzinnigen tehuizen en de voorzieningen voor daklozen worden beheerd door Braci Albertinow, een Poolse religieuze organisatie.
 
28 mei    
                                                                                             

Vertrek van Geulle/Bunde naar  Bulowice.

Bulowice
Dit complex bestaat uit twee gedeelten: een tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten en een boerderij waar daklozen werkervaring opdoen. Overleg met: directeur Barbara  Gieruszczak,  br. Franciszek Grzelka,  br. Bernard en  br. Thomas.

Tehuis voor gehandicapten
In 2012 heeft SMHO bijgedragen aan het verbouwen van kantoorruimten tot therapieruimten voor timmeren en koken (zie foto).
Dit jaar gaat men de buitengevels van deze ruimten vochtwerend behandelen en afwerken. De totale kosten bedragen € 7.000,00. SMHO stelt € 3.000,00 beschikbaar.
Boerderij voor daklozen
In 2012 heeft SMHO € 2.500,00 bijgedragen voor de aankoop van een stro/hooi pers (zie foto).
Voor 2014 vraagt men  een bijdrage voor de aankoop van een nieuwe landbouwtrekker.
  Tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten.                                                                                 
Overleg met: directeur br. Pio, br. Franciszek Grzelka en br. Thomas.

In 1012 heeft SMHO een bijgedragen aan het uitvoeren van brandveiligheidsvoorzieningen en een alarmsysteem voor de patiënten.
Voor 2014 vraagt men aan SMHO een bijdrage van € 10.000,00 voor het renoveren van alle bad- en sanitaire ruimten. De totale kosten bedragen € 55.000,00. De uitvoering van deze werkzaamheden start in november a.s.


Chestochowa

Tehuis voor geestelijk/lichamelijk gehandicapten.                                                                                        
Overleg met de directeur Renate Smuzynska, br. Franciszek Grzelka en br. Thomas.
In 2012 heeft SMHO bijgedragen aan een zodanige verbouwing van de wasruimte, dat een ontsmettingsruimte ontstaat (zie foto).
Het is dit jaar noodzakelijk een gedeelte van het dak te renoveren. De totale kosten bedragen € 23.000,00. SMHO stelt € 3.000,00 beschikbaar.
 

nieuwe wasruimte


Krakow

De voorzieningen voor daklozen bestaan uit:
In het centrum; een keuken en nachtopvang voor daklozen.
In Slaskastreet; hier wonen daklozen op kamers, alvorens geheel zelfstandig te wonen.
Overleg met br. Franciszek Grzelka, br. Aloys Gluszcz en br. Thomas.

Voorziening in het centrum.

In 2012 heeft SMHO bijgedragen aan de volgende voorzieningen:
1. aankoop van een ecg apparaat.
2. aankoop 8 stuks roestvrij stalen rekken voor de opslag van levensmiddelen.
3. uitbreiden overkapping voor dagopvang daklozen.
Dit jaar vraagt men een bijdrage voor:
1. materiaal kosten voor het treffen van vochtwerende voorzieningen in de kelder voor levensmiddelenopslag.                                                                                                                             
2.materiaal kosten voor het aanbrengen van een lambrisering  tegen de wanden van het trappenhuis
3. aankoop wasmachine. (huishoudelijk formaat)
De totale kosten voor deze voorzieningen, € 1.000,00, worden door SMHO toegezegd.

Voorzieningen Slaskastreet.

Met bouwt hier momenteel een werkplaats  t.b.v. de daklozen met voorziening voor opslag. De kosten bedragen € 200.000,00. Er is nog een tekort van € 25.000,00. SMHO stelt € 4.500,00 beschikbaar. Br. Franciszek stelt voor, gezien de grote nood in Zaporizhya- Ukraine,  dit bedrag te besteden aan de daklozenopvang aldaar.
 
Daklozenopvang Zaporizhya, Ukraine.

In dit tehuis worden de maaltijden voor 150 daklozen verzorgd en is er huisvesting voor 20 personen.
Overleg met br. Franciszek Grzelka, br. Maksymilian, br. Mark  en br. Thomas.
De kosten voor de daklozenopvang bedragen € 70.000,00 per jaar. Men heeft hierop een tekort van € 15.000,00. SMHO stelt
€ 6.000,00 beschikbaar. Aan dit bedrag wordt  € 4.500,00 toegevoegd, welk beschikbaar komt uit het project “Slaskastreet” .
 
Daklozenopvang Lviv, Ukraine

Momenteel werken de Albertino’s vanuit een appartement in Lviv.
Men wil een daklozenopvang bouwen met de volgende voorzieningen:
inwoning voor 30 personen.
keuken voor 300 personen.                                                                                                                                          
SMHO gaat voor dit project subsidie aanvragen bij “Wilde Ganzen”.
 
Albertino’s algemeen

De goederen van de hulptransporten zijn in dank ontvangen en over de tehuizen verdeeld.
Wensen voor hulpgoederen:
herenkleding
een persoons dekbedden en overtrekken
servies
4 stuks bedden, hout, hoog/laag. (Chestochowa)
2 stuks fietsen
2 stuks driewiel fietsen.
 
Ziekenhuis Krakow, Kopernica 15a

De door SMHO geschonken nier- dialyse apparaten zijn in goede staat ontvangen en allen in gebruik (zie foto).


nierdialyse apparatuur geschonken door het ziekenhuis in Sint Niklaas , België


31 mei

Terugreis van Chestochowa  naar  Geulle/Bunde
 
 
 
4 juni 2013, Jack Nelissen