Werkbezoek aan Polen en Oekraïne


Een kleine SMHO-delegatie heeft begin oktober 2017 een werkbezoek gebracht aan het daklozenprojecten van Bracia Albertinow in Polen en Oekraïne.

Doel van het werkbezoek was, zoals altijd, het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden waaraan SMHO financieel heeft bijgedragen en het voeren van overleg over een mogelijke bijdrage van SMHO in toekomstige projecten.

SMHO heeft in 2017 bijgedragen  voor de aankoop van een transportbus.
Er is gekozen voor een Fiat Ducato. Deze bus wordt dagelijks ingezet om in verschillende winkelcentra levensmiddelen op te halen.
Het gaat om voedsel dat uit de verkoop zijn genomen vanwege de bijna aflopende houdbaarheidsdatum. Deze worden gebruikt voor de bereiding van broodmaalltijden en warme maaltijden voor daklozen.

Bulowice
In Bulowice zijn 12 daklozen werkzaam met het inzamelen, sorteren en persen van gebruikt papier en plastic.
Twee grote schuren worden momenteel hiervoor verbouwd en aangepast.
SMHO heeft hieraan financieel bijgedragen. 
In 2018 hoopt men op ook op steun om de werkzaamheden af te ronden.

Lvov
Al vier jaar ondersteunt SMHO twee projecten voor daklozen in de steden Lvov en Zaporizya in Oekraine. Deze projecten worden gerund door de Poolse katholieke organisatie Braci Albertinow.
In Lvov wordt, na een bouwtijd van drie jaar, dit najaar een nieuwbouw in gebruik genomen waaraan SMHO financieel heeft bijgedragen. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en een souterrain. Er is ruimte voor 40 overnachtingen. Dagelijks worden brood en warme maaltijden bereid voor 300 daklozen uit Lvov en omgeving. Voor alle daklozen is het mogelijk om te douchen en de kleding te wassen.                                                                                                                                                    
Als tegenprestatie wordt van de daklozen, die hiertoe instaat zijn, hulp bij de dagelijkse keukenwerkzaamheden gevraagd. 
Braci Albertinow  tracht, via meerdere resocialisatie programma’s, een vaste structuur in hun leven te brengen.
In oktober 2017 hebben leden van SMHO voor de tweede keer dit project bezocht en kwamen tot de conclusie dat de beschikbaar gestelde gelden doeltreffend zijn besteed.

Zaporizja
Vanwege de ligging van de stad Zaporizja, in Oost-Oekraïne, is het tehuis nog niet bezocht door SMHO.
Broeder Wieslaw Kaczmarczyk, werkzaam in Zaporizja, is na een reis van 23 uur per trein in Lvov aangekomen.
Hij geeft, ter verduidelijking met foto’s, een uiteenzetting over de gerealiseerde werkzaamheden.
Dit betreft een verbouwing van een bakkerij waar dagelijks brood wordt gebakken voor 240 daklozen.
SMHO heeft aan deze verbouwing bijgedragen.

Algemeen
Men heeft in Polen en Oekraïne grote behoefte aan herenkleding.