Samenvatting financieel jaarverslag 2016

Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (Ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid - Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.

Klik hier voor de financiële samenvatting (in PDF-formaat) over 2016