SMHO verleent hulp aan Oost-Europa

SMHO, de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, verleent structurele hulp in Oost-Europa. Dat doen we op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen. Al bijna 30 jaar lang!

SMHO is een stichting bestaande uit mensen die, puur op vrijwillige basis, meewerken aan de doelstellingen van de stichting en dus geen vergoeding krijgen voor hun diensten. Op die manier kunnen we alle financiële middelen volledig benutten voor onze goede doelen.

CBF
SMHO
heeft het CBF-certificaat voor kleine goede doelen. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen.
Meer over ons CBF-certificaat vindt u hier >>

ANBI
De stichting SMHO is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting. Dat betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

Voor de vereiste gegevens voor de belastingdienst zie hier >>

De netto-opbrengst per kilo voor ingezamelde kleding ten behoeve van het goede doel ligt bij SMHO ieder jaar ruim boven het landelijk gemiddelde.

Werkbezoeken

SMHO legt regelmatig werkbezoeken af aan haar projecten.

Meer over onze recente bezoeken leest u in het menu bovenaan bij Nieuws >>

Het doel van deze bezoeken is:
  • Het controleren van de projecten die door de stichting worden gefinancierd
  • Het voorbereiden van nieuwe projecten
  • Het leggen van contacten met lokale en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken
  • Het controlen van het gebruik van de geleverde apparatuur en goederen